พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.สภ.สันป่าตอง พบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการพร้อมตรวจสอบข้อมูลผู้เสพ ผู้ค้าฯลฯ

เรียนผู้บังคับบัญชาสภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ขอรายงานผลการปฏิบัติโครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด ดังนี้
1.วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00
2.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่
3.บ้านท่าเดื่อ
หมู่ที่ 12
ต.บ้านแม
อ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่
4.พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.สภ.สันป่าตอง/พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิรพงศ์ รอง ผกก.ป/พ.ต.ต
.ณัฐฐ์ฐนนท์ เขื่อนแก้ว สว.สส./พ.ต.ต.วิโรจน์ เจริญชัย สวป/ร.ต.ท.สนิท ก้อนแก้ว รอง สวป.หน.ชุด ชมส./ชุด ชมส.สภ.สันป่าตอง/คณะกรรมการหมู่บ้าน
5.พบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการพร้อมตรวจสอบข้อมูลผู้เสพ ผู้ค้า ผู้จำหน่ายยาเสพติด ตลอดจนพบปะและตรวจดยี่ยมชุมชนตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนพร้อมให้แนวการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์