• หน้าแรก

  • ชุดชนสัมพันธ์

  • พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.ฯ พร้อมชุด ชมส.ฯ ส่งเสริมให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.ฯ พร้อมชุด ชมส.ฯ ส่งเสริมให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  • หน้าแรก

  • ชุดชนสัมพันธ์

  • พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.ฯ พร้อมชุด ชมส.ฯ ส่งเสริมให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.ฯ พร้อมชุด ชมส.ฯ ส่งเสริมให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สภ.สันป่าตอง
พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.สภ.สันป่าตอง พร้อมชุด ชมส.สภ.สันป่าตอง แนะนำส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9 ต. แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการชุมชนสัมพันธ์หมู่บ้านเป้าหมาย ปี2560 มีการดำเนินโครงการดังนี้
1.มีการแนะนำส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย ทำโครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ชีวภาพ
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ และประชาชาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์