• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • ร.ต.อ.เจริญศักดิ์. ประสพ รอง สวป.ฯ งานจราจร ดำเนินการ จัดทำป้ายประสัมพันธ์ จุดเสี่ยง ธงแดง

ร.ต.อ.เจริญศักดิ์. ประสพ รอง สวป.ฯ งานจราจร ดำเนินการ จัดทำป้ายประสัมพันธ์ จุดเสี่ยง ธงแดง

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • ร.ต.อ.เจริญศักดิ์. ประสพ รอง สวป.ฯ งานจราจร ดำเนินการ จัดทำป้ายประสัมพันธ์ จุดเสี่ยง ธงแดง

ร.ต.อ.เจริญศักดิ์. ประสพ รอง สวป.ฯ งานจราจร ดำเนินการ จัดทำป้ายประสัมพันธ์ จุดเสี่ยง ธงแดง

วันนี้ 10 เม.ย 60 เวลา 09:00 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. อัครินทร์ กาสา ผกก.สภ.สันป่าตองพ.ต.ท. อาชวพล สุขสมเพียร รองผกก.ป.ฯ สภ.สันป่าตอง พ.ต.ท. วีระพล อุ่นอารมณ์ สวป. สภ.สันป่าตอง มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญศักดิ์. ประสพ รอง สวป.ฯ งานจราจร และ อาสาจราจร สภ.สันป่าตอง ดำเนินการ จัดทำป้ายประสัมพันธ์ จุดเสี่ยง มาตรการ ตามคำสั่ง หน คสช และจัดทำ ธงแดง ตามโครงการ"ธงแดงเตือนใจ ลดภัยอุบัติเหตุ"ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง. ดังนี้  1.บริเวณจุดเสี่ยงอยกท่าวังพร้าว ถ.เชียงใหม่-ฮอด 2 .แยกหน้าตู้ยามนำ้บ่อหลวง ถ.เลี่ยงเมือง สันป่าตอง-หางดง 3.แยกเขตติดต่อบ้านจำปาลาว ถ.เลี่ยงเมื่องสันป่าตอง - หางดง และได้เสริมบริเวณจุดเสี่ยงแยกคันคลองพระบาทยั้งหวีด และ บริเวณแยกคันคลองบ้านต้นกอก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์