• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันป่าตอง เรือง วางท่อปลูกต้นไม้ล้ำทางเดิน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันป่าตอง เรือง วางท่อปลูกต้นไม้ล้ำทางเดิน

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันป่าตอง เรือง วางท่อปลูกต้นไม้ล้ำทางเดิน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันป่าตอง เรือง วางท่อปลูกต้นไม้ล้ำทางเดิน

สภ.สันป่าตอง
วันที่(18 พ.ย.2559) เวลา 14.00 น.//กรณีมอบหมายให้ข้าฯตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันป่าตอง นั้น ขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ //ตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ฯว่าร้านฝากรถซึ่งอยู่ตรงข้ามบริษัท tot เดิม บริเวณแยกไปลำพูน ได้วางท่อปลูกต้นไม้และทำโครงเหล็ก ทำให้ประชาชนขาดความสะดวกในการใช้ทางเดินเท้า //คณะตรวจสอบฯได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า (1)มีการวางท่อปลูกต้นไม้ล้ำพื้นที่ทางเดินเท้าจริงประมาณ 20 ซม. (2)มุมถนนทางไปหนองตอง ถนนทางหลวงแผ่นดิน 1015 มีการวางท่อรุกล้ำพื้นที่ผิวทาง ประมาณ 15 ซม. //คณะตรวจสอบฯได้แจ้งแก่ นาย พรเทพ อัญชันภาติ ผู้ครอบครองสถานที่อันถูกร้องเรียน คือเลขที่ 12/4 ม.1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ให้ดำเนินการแก้ไข และจะตรวจสอบอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.59 //จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ //ร.ต.อ.เจริญศักดิ์ ประสพ รอง สวป.ฯทำหน้าที่ จร. ผู้รายงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์