พื้นที่ความรับผิดชอบ

พื้นที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะภูมิประเทศ

      เป็นที่ราบลุ่มและที่ลาดเชิงเขา  ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย อาคารสถานที่ประกอบธุรกิจ    สถานที่ราชการ  และป่าเขาบางส่วน

สภาพเศรษฐกิจ

      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตกร  แกะสลักไม้ และค้าขาย

  •       ธนาคาร จำนวน 7 แห่ง
  •       สหกรณ์เพื่อการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
  •       ร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ จำนวน  7  แห่ง
  •       ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8  แห่ง
  •       ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 7 แห่ง  เซเว่น 4 แห่ง
  •       เทสโก้  โลตัส  2  แห่ง  ร้านแจ่มฟ้าพลาซ่า 1 แห่ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์