• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ เรียนผู้บังคับบัญชา วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:30 น. พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์ ผกก.สภ.สันป่าตอง เข้าเยี่ยม นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และขอปรึกษา โครงการ"บ้านนี้มีรักป

สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ เรียนผู้บังคับบัญชา วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:30 น. พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์ ผกก.สภ.สันป่าตอง เข้าเยี่ยม นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และขอปรึกษา โครงการ"บ้านนี้มีรักป

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ เรียนผู้บังคับบัญชา วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:30 น. พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์ ผกก.สภ.สันป่าตอง เข้าเยี่ยม นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และขอปรึกษา โครงการ"บ้านนี้มีรักป

สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ เรียนผู้บังคับบัญชา วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:30 น. พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์ ผกก.สภ.สันป่าตอง เข้าเยี่ยม นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และขอปรึกษา โครงการ"บ้านนี้มีรักป

สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:30 น.
พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์ ผกก.สภ.สันป่าตอง เข้าเยี่ยม นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และขอปรึกษา โครงการ"บ้านนี้มีรักปลูกผักไว้กิน" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต.ทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์