• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 10เม.ย.63 เวลา22.00น-04.00น.ของวันถัดไป(11.เม.ย.63)โดยอำนวยการของพ.ต.อ. ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตองพ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงค์ รอง ผกก​ ป.​ฯ,พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.สุรสิทธิ์ คำดี สวปฯ

10เม.ย.63 เวลา22.00น-04.00น.ของวันถัดไป(11.เม.ย.63)โดยอำนวยการของพ.ต.อ. ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตองพ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงค์ รอง ผกก​ ป.​ฯ,พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.สุรสิทธิ์ คำดี สวปฯ

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 10เม.ย.63 เวลา22.00น-04.00น.ของวันถัดไป(11.เม.ย.63)โดยอำนวยการของพ.ต.อ. ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตองพ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงค์ รอง ผกก​ ป.​ฯ,พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.สุรสิทธิ์ คำดี สวปฯ

10เม.ย.63 เวลา22.00น-04.00น.ของวันถัดไป(11.เม.ย.63)โดยอำนวยการของพ.ต.อ. ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตองพ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงค์ รอง ผกก​ ป.​ฯ,พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.สุรสิทธิ์ คำดี สวปฯ

สภ.สันป่าตอง
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่10เม.ย.63 เวลา22.00น-04.00น.ของวันถัดไป(11.เม.ย.63)
โดยอำนวยการของ
พ.ต.อ. ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตอง
พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงค์ รอง ผกก​ ป.​ฯ,
พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ คำดี สวปฯ
- ชุดปฎิบัติการประจำจุดตรวจประกอบด้วย
เจ้าหน่าตำรวจสภ.สันป่าตอง 6 นาย
( ส.2 นาย,ป.4 นาย)
ฝายปกครอง,อส. 2 นาย
ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน 7 นาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัย 6 นาย
รวม 20 นาย
- ชุดเคลื่อนที่เร็ว 5 นาย ( ส.2 นาย,ป.3 นาย)
ปฏิบัติหน้าที่กวดขันตั้งจุดตรวจตามประกาศเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการออกมาจากเคหสถาน บริเวณลานหน้าสภ.สันป่าตอง มีผลการปฎิบัติดังนี้
- มีผู้ผ่านจุดตรวจ 46 ราย ยานพาหนะ 41 คัน โดยมีเหตุผลในการเดินทางดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติด้านการแพทย์ ยานพาหนะ21คัน จพนวนคน 23 คน
2. ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ 8 คัน จำนวนคน 10 คน
3. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยานพาหนะ 3 คัน จำนวนคน 3 คน
4. ขนส่งยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะ 2 คัน จำนวนคน 2 คน
5. ขนส่งพัสดุภัณฑ์ ยานพาหนะ 2 คัน จำนวน คน 2 คน
6. การเข้าออกเวรทำผลัดกลางคืนตามปกติ ยานพาหนะ 5 คัน จำนวนคน 5 คน
- ฝ่าฝืน/ไม่มีเหตุผลในการเดินทางช่วงประกาศห้ามไม่มี เหตุการณ์ปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์