• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 23 มี.ค.63 สภ.สันป่าตองออกตรวจกวดขันสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ,ร้านเหล้าตอง,ร้านคาราโอเกะตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่๒/๒๕๖๓เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙(COVID 19)

23 มี.ค.63 สภ.สันป่าตองออกตรวจกวดขันสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ,ร้านเหล้าตอง,ร้านคาราโอเกะตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่๒/๒๕๖๓เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙(COVID 19)

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 23 มี.ค.63 สภ.สันป่าตองออกตรวจกวดขันสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ,ร้านเหล้าตอง,ร้านคาราโอเกะตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่๒/๒๕๖๓เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙(COVID 19)

23 มี.ค.63 สภ.สันป่าตองออกตรวจกวดขันสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ,ร้านเหล้าตอง,ร้านคาราโอเกะตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่๒/๒๕๖๓เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙(COVID 19)

สภ.สันป่าตอง
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันนี้(๒๓.มี.ค.๖๓)เวลา๒๑..๐๐น.
โดยการอำนวยการของ
พ.ต.อ. ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตอง
โดยการนำของ
พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงค์ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ คำดี สวป.ฯ
สั่งการให้
ร.ต.อ.ชาคริต พันธุศาสตร์ รอง สวป.ฯ
ร้อยเวร ๒๐ สายตรวจรถยนต์๒๐๑และสายตรวจเขตตู้ยาม จ.เชียงใหม่ตามมติที่ประชุมครั้งที่๑๐/๒๕๖๓เมื่อวันที่๒๒มีนาคม๒๕๖๓ ภาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ร้าน แก้ง่อม
๒. ร้าน เหล้าตองโต้รุ่ง
๓. ร้าน ตุ๊กตาจันทร์
๔. ร้าน คู่รักคาราโอเกะ
๕. ร้าน วินเทจ
๖. ร้าน อาร์มวัวหัน
๗. ร้าน คลับบิน
๘. ร้าน ริมครอง คาราโอเกะ
ผลการปฎิบัติ ไม่พบว่ามีการเปิดให้บริการทุกร้านให้ความร่วมมือทำการปิดตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์ปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์