ร้อยเวร20 ร่วมจนท.ปกครองอ.สันป่าตอง สาธารณสุขอ.สันป่าตอง

ร้อยเวร20 ร่วมจนท.ปกครองอ.สันป่าตอง สาธารณสุขอ.สันป่าตอง

ป่าตอง20/201.ร่วมจนท.ปกครองอ.สันป่าตอง สาธารณสุขอ.สันป่าตองว.4งานประเพณีฟ้อนผีมด บ.ศาลา ม.11ต.ยุหว่า แจ้งให้ผู้จัดงานทราบถึงมติครม.และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ผู้จัดงานรับทราบและจะเลิกกิจกรรมเวลา13.00น.
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์