• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • สภ.สันป่าตอง 6 มี.ค.2563 กวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะ สวมหมวกนิรภัย /ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต /คาดเข็มขัดนิรภัย /อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน

สภ.สันป่าตอง 6 มี.ค.2563 กวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะ สวมหมวกนิรภัย /ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต /คาดเข็มขัดนิรภัย /อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • สภ.สันป่าตอง 6 มี.ค.2563 กวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะ สวมหมวกนิรภัย /ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต /คาดเข็มขัดนิรภัย /อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน

สภ.สันป่าตอง 6 มี.ค.2563 กวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะ สวมหมวกนิรภัย /ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต /คาดเข็มขัดนิรภัย /อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน

เรียน ผู้บังคับบัญชา สภ.สันป่าตอง

วันนี้( 6 มี.ค 2563) 09.00 - 11.00 น.
โดยการอำนวยการและสั่งการของ
พ.ต.อ.ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตอง , พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ รอง ผกก.ป.ฯ และ พ.ต.ต.สุรสิทธิ์ คำดี สวป.ฯ ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
มอบหมายผู้ปฏิบัติประกอบด้วย ป่าตอง 61 พร้อมชุด 60 // ร้อยเวร 20 สายตรวจรถยนต์ รถจยย. รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 นาย

ก่อนปฏิบัติได้เรียกประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้
-บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ " แก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง "อย่างจริงจัง ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ลดจำนวนเด็กแว๊นจนกระทั่งเป็นศูนย์
-การบังคับใช้กฎหมายตาม 10 ข้อหาหลัก( 10 รสขม.) ให้ปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง
-เน้นการตรวจค้นรถและบุคคล เพื่อป้องกันปราบปรามการเกิดอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะบุคคลตามหมายจับ และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
-ให้กวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะ สวมหมวกนิรภัย /ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต /คาดเข็มขัดนิรภัย /อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน /นำรถไม่มีสภาพมั่นคงมาใช้ในทาง /รถบรรทุกไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันของตกหล่น/ หรือบรรทุกเกินกว่า หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขนส่ง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวม
-ดำเนินการตามโครงการ"365 วันปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" โดยเคร่งครัด
จากนั้นจึงปล่อยออก ว. 4 ว.43 ถนนเชียงใหม่-ฮอด หน้า ตู้ยามทุ่งอ้อ

##ขอรายงานผลการกวดขันวินัยจราจร ดังนี้ พบผู้กระทำความผิดตาม
- พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 13 ราย
-ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด - ราย
-พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 จำนวน 25 ราย
-พ.ร.บ.ขนส่งทางบก - ราย
-พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จำนวน - ราย
ยึดรถจยย.ไว้ตรวจสอบ 2 คัน

รวมทั้งสิ้น 38 ราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์