• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 12 ก.พ.2563 ประชุมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติและพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนตลอดจนสอบถามข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ ผู้จำหน่าย และประชาสัมพันธ์การงดเผาป่าตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

12 ก.พ.2563 ประชุมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติและพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนตลอดจนสอบถามข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ ผู้จำหน่าย และประชาสัมพันธ์การงดเผาป่าตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 12 ก.พ.2563 ประชุมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติและพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนตลอดจนสอบถามข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ ผู้จำหน่าย และประชาสัมพันธ์การงดเผาป่าตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

12 ก.พ.2563 ประชุมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติและพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนตลอดจนสอบถามข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ ผู้จำหน่าย และประชาสัมพันธ์การงดเผาป่าตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติ
รายงานวันที่ 12 ก.พ. 2563
เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ.ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตอง/พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิรพงษ์ รอง ผกก.ป./ พ.ต.ต.สุรสิทธิ์ คำดี สวป.สภ.สันป่าตอง ร้อยเวร 20
พร้อมชุดปฏิบัติการตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และโครงการ " พิทักษ์ประชา สร้างศรัทธาและความสุข "( Service Mind police 5 ) ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติและพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนตลอดจนสอบถามข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ ผู้จำหน่าย และประชาสัมพันธ์การงดเผาป่าตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติดไตรมาส 2 ณ.บ้านป่าบง หมู่ 8 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์