• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 6 ก.ค.62สายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น.

6 ก.ค.62สายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น.

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 6 ก.ค.62สายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น.

6 ก.ค.62สายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น.

สภ.สันป่าตอง
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (๖.ก.ค.๖๒) โดยการอำนวยการของ 
พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผกก.ฯ
พ.ต.ต.สุรสิทธิ์ คำดี สวป.ฯ 
ขอสรูปผลการปฎิบัติงานของร้อยเวร๒๐
(ร.ต.อ.ชาคริต พันธุศาสตร์ รอง สวป.ฯ)และสายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น. มีดังนี้
๑. เวลา ๐๙.๐๐น.ป่าตอง๒๐พร้อมสายตรวจรถยนต์๒๐๑ ว.๔เดินเท้าบริเวณตลาดนัดทุ่งฟ่าบด พบประชาชนมาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าพอประมาณ เหตุการณ์ปกติ
๒. เวลา ๐๙.๓๐น.สายตรวจ จยย ว.๔ เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ชื่อ น.ส.เสาวนีย์ ชัยทอง อายุ๕๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๖๑ ม.๑ ต.ยุหว่า เสียชีวิตเวลาประมาณ ๐๗.๔๐น.น. เบื้องต้นสอบถามญาติผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวมะเร็งและมีประกันชีวิต ร้อยเวร๓๐ ว.๔ ร่วมที่เกิดเหตุ
๓. เวลา ๑๐.๐๐น.สายตรวจตู้ยามทรายมูล ว.๔เหตุ๑๑๑. บ้านเลขที่๕๖/๑ หมู่.๘ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง เบื้องต้นทรัพย์สินที่หายไป เป็นเงินสดประมาณห้าพันบาท..แจ้ง ร้อยเวร๓๐,สืบสวนเวร ว.๔ร่วมที่เกิดเหตุ
๔. เวลา ๑๑.๐๐น. ป่าตอง๒๐ สายตรวจรถยนต์ ๒๐๑ ออกตรวจ สถาน รับ/ส่ง พัสดุไปรษณีย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- บริษัท รับ/ส่ง พัสดุภัณฑ์ 
เคอรี่เอ็กซ์เพรส สาขาสันป่าตอง 
พบเหตุการณ์ปกติ 
๕. เวลา ๑๓.๐๐น.สายตรวจ จยย. ออกตรวจ จุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
- ตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสันป่าตอง
- ตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสินสาขาสันป่าตอง
- ร้านทองเยาวราชสาขาตลาดมะจำโรง
- เมืองประสพชัยสาขาตลาดมะจำโรง
- ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven สาขาตลาดมะจำโรง
- ร้านสะดวกซื้อ Lotus Express สาขาตลาดสันป่าตอง
เหตุการณ์ปกติ
๖. เวลา ๑๕.๐๕น.สายตรวจตู้ยามน้ำบ่อหลวง 
ว.๔.จุดเสี่ยงในพื้นที่ ดังนี้
- ร้านสะดวกซื้อ ๑๐๘ Shop ตลาดกิ่วแลน้อย
- ปั๊มน้ำมันเชลล์บ้านโรงวัว
เหตุการณ์ปกติ
๗. เวลา ๑๖.๐๐น.ป่าตอง ๒๐/๒๐๑ว.๔ออกตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ร้านทองเยาวราช
- ร้านทองประสพชัย
- เดินเท้าตลาดมะจำโรง
- ร้านสะดวกซท้อ7-11สาขาตลาดมะจำโรง
เหตุการณ์ปกติ
๘. เวลา ๑๗.๐๐น.สายตรวจตู้ยามต้นแหนออกตรวจจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ปั๊มน้ำมันpt(บ้านป่าสัก )
- ร้านสะดวกซื้อ7-11สาขาตลาดต้นแหน 
- ตลาดสดต้นแหน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์