• หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 3 ก.ค.62สายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น.

3 ก.ค.62สายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น.

  • หน้าแรก

  • ภารกิจทั่วไป

  • 3 ก.ค.62สายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น.

3 ก.ค.62สายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น.

สภ.สันป่าตอง
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (๓.ก.ค.๖๒) โดยการอำนวยการของ 
พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผกก.ฯ
พ.ต.ต.สุรสิทธิ์ คำดี สวป.ฯ 
ขอสรูปผลการปฎิบัติงานของร้อยเวร๒๐
(ร.ต.อ.ชาคริต พันธุศาสตร์ รอง สวป.ฯ)และสายตรวจในการตรวจพื้นที่เป้าหมาย,จุดเสี่ยง,จุดเฝ้าระวัง,จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเวลา๐๘.๐๐ -- ๒๐.๐๐น. มีดังนี้
๑. เวลา ๑๓.๐๐น.สายตรวจ จยย ออกตรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมภายในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ธนาคาร ออมสินสาขาสันป่าตอง
- ธนาคารกรุงเทพสาขาสันป่าตอง
- ร้านทองประสพชัยตลาดมะจำโรง
- ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven สาขาตลาดมะจำโรง
- ร้านสะดวกซื้อ Lotus Express สาขาตลาดสันป่าตอง
เหตุการณ์ปกติ
๒. เวลา ๑๔.๐๐น.ป่าตอง๒๐ สายตรวจรถยนต์ ๒๐๑พร้อม นสต.ฝึกงาน ออกตรวจ สถาน รับ/ส่ง พัสดุไปรษณีย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- บริษัท รับ/ส่ง พัสดุภัณฑ์ 
เคอรี่เอ็กซ์เพรส สาขาสันป่าตอง 
พบเหตุการณ์ปกติ 
๓. เวลา ๑๔.๑๕น.ป่าตอง๒๐พร้อมสายตรวจ๒๐๑,นสต.ฝึกงานออกตรวจจุดเสี่ยงภายในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทยสาขาสันป่าตอง
- ร้านทองทุ่งเสี้ยว
- ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาทุ่งเสี้ยว
- ร้านทองสุพัตราตลาดทุ่งเสี้ยว
- สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
เหตุการณ์ปกติ
๔.เวลา ๑๔.๒๐น. สายตรวจเขตตู้ยามทุ่งเสี้ยว มี ร.ต.อ.อนันต์ ต้นหนองดู่ พร้อมพวกได้ออกตรวจจุดเสี่ยงในเขตตรวจ
- ปั้มน้ำพีที บูรพา หน้าเก๊าไมีล้านนา
- ร้านทองจำนวน ๓ ร้าน
- จุดกดเงินสะดวกซื้อเซเว่น โลตัส ทุ่งเสี้ยว
- จุดกดเงินสด ธ.ไทยพาณิชย์ ทุ่งเสี้ยว และ
- จุดกดเงินธนาคารกสิกรไทย (ทุ่งเสี้ยว)และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุ่งเสี้ยว
- จุดตรวจธนาคาร (ธกส.) สาขาทุ่งเสี้ยว
..เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเหตุอื่นๆในเขตตรวจ เหตุการณ์ปกติ
๕. เวลา ๑๖.๓๐น.สายตรวจตู้ยามทุ่งอ้อออกตรวจจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังภาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ปั้มน้ำมันเอสโซ่(บ้านป่าบง)
- โรงแรมสวิทโบ๊ท
- วัดคันธาราม(ทุ่งอ้อ)
เหตุการณ์ปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์